Psicoteràpia Familiar

Teixint l'harmonia que enforteix vincles i nodreix la pau a casa.

70

La psicoteràpia familiar pot ser útil per a una varietat de problemes, com ara conflictes familiars, problemes de comunicació, trastorns de l'alimentació, problemes de parella, trastorns de l'estat d'ànim, entre d'altres. Els terapeutes familiars poden fer servir diferents enfocaments segons les necessitats específiques de la família i el problema en qüestió.

Sempre se seleccionaran i adaptaran les tècniques segons les necessitats i característiques específiques de cada família. L'enfocament serà col·laboratiu i se centrarà en l'enfortiment de la família i la promoció de canvis positius.

L'acompanyament sempre serà integratiu juntament amb les observacions, valoracions i recomanacions dins del marc de la Naturopatia, Nutrició Conscient i Teràpia PsicoCorporal.

La primera sessió sempre és recomanable que sigui de 90min les següents poden concretar-se de 60min o 90min.

TARIFA:

​60min 70€ / Bono 4 Sessions 270€

90min 80€ / Bono 4 Sessions 310€